Tipos de Papel e Cartón: como se reciclan en España

Unha das calidades máis destacadas do papel é que é 100% reciclable. Así, contribúese a evitar a talla indiscriminada de árbores, principal problema asociado á produción de papel. Non en balde, estímase que cada ano tállanse máis de 7 millóns de hectáreas de bosques para a obtención deste material. Neste post contámosche o tipo de papel que existe, a importancia de reciclar o papel e o cartón para preservar o medio ambiente e como estes son reciclados en España.

Cbde9e3734c3d527fed74c38d89db32320140647

Como se obtén o papel?

O papel elabórase con fibras de celulosa presentes na madeira. Segundo as estatísticas, preto da metade da superficie forestal explotada é para a fabricación de papel ou cartón. A destrución de árbores é só un dos danos colaterais do proceso de produción deste material. Aínda por riba, a transformación da madeira en papel é moi contaminante para o medioambiente pola emisión de gases daniños para a atmosfera.

Podería este dano á natureza evitarse? Si, se a aposta pola reciclaxe do papel e cartón fose algo xeneralizado. Para que te fagas unha idea e segundo cita neste artigo  National  Geographic, unha tonelada de papel reciclado equivale a:

  • Evitar a talla de 17 árbores e, polo tanto, a destrución de bosques.
  • Diminuír en máis dun 70 % a emisión de gases á atmosfera.
  • Aforrar máis de 30.000 litros de auga.

Qué tipo de papel se pode reciclar e onde se tira

Falar de que tipo de papel se recicla implica que hai algúns nos que non é posible. Comentaremos esta circunstancia especial máis adiante. O papel que si se pode reciclar é aquel que está composto fundamentalmente por celulosa, dado que é este compoñente o que é reciclable. Entran nesta categoría:

  • Os xornais e revistas
  • Os folletos publicitarios e catálogos
  • Os libros
  • As embalaxes de papel e cartón (por exemplo, as caixas de zapatos)
  • As fotocopias
  • As caixas de ovos de cartón
  • O papel de envolver
Este tipo de papel e cartón debe lanzarse nos contedores azuis que atoparás dispersos sobre a vía pública. Segundo lembra Ecoembes, aproximadamente hai un contedor por cada 215 habitantes. Antes de depositalo no contedor, asegúrate de que os residuos de papel estean libres de grampas, adhesivos ou accesorios de plástico. É recomendable non engurrar o papel e o cartón, senón máis ben dobralo para que entre facilmente.

Que tipo de papel non se pode reciclar

Podo depositar o papel hixiénico, o papel de fax ou os panos de mesa no contedor azul? Velaquí una das dúbidas máis frecuentes. A resposta é non. No caso do papel hixiénico, a razón pola que non pode reciclarse é porque, polo xeral, estará manchado e estes residuos non poden separarse da celulosa. O mesmo sucede co papel  encerado, no que a celulosa e a cera son imposibles de separar, e outros papeis como o de fax.

Tampouco se podería reciclar unha caixa de pizza se estivese moi chea de graxa. Unicamente será posible depositar no contedor azul aquelas seccións que estivesen libres de residuos.

Cómo se recicla o papel
En España recíclase o 71% do papel que se consome, unha taxa que a sitúa entre os países máis eficientes do mundo. O proceso de reciclaxe arrinca co traslado do papel desde os contedores azuis ás plantas de recuperación. Vexamos fase por fase:

Na planta clasifícase o papel de acordo á súa tipoloxía co fin de obter unha mestura que sexa o máis homoxénea posible.
O papel sométese a un proceso de extracción das fibras. Tamén se retiran aquelas  impurezas que non serven: plásticos, grampas…
Engádese auga ata a obtención dunha pasta de papel. Posteriormente, elimínanse as tintas
O papel é sometido a un proceso de  blanqueamiento.
Por último, o papel pasa pola fase de secado,  prensado e  afinamiento.

A posibilidade de reciclar papel e cartón non é infinita, dado que vai perdendo aos poucos as fibras de celulosa integradas na pasta. Por este motivo, é habitual que se agregue unha pequena cantidade de fibras virxes durante o proceso.

Artigo traducido ao galego orixinal de Ceroresiduo.com. Consulta aquí o artigo completo.

Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando