Reutilizar un 10% dos produtos de plástico evitaría a metade dos residuos plásticos mariños

Un informe do Foro Económico Mundial afirma que o cambio dun modelo de consumo dun só uso a un de reutilización pode carrexar importantes avances na loita contra os residuos plásticos.


5743f12fd671bcb86bbc22614134eddaf806d8c6

Reutilizar o 10% dos produtos de plástico que consumimos permitiría evitar case a metade dos residuos plásticos que cada ano terminan nos océanos. Esta é unha das principais conclusións do informe ‘ Future  of  Reusable  Consumption  Models’ (O futuro dos modelos de consumo reutilizables), que acaba de publicar o Foro Económico Mundial.

O informe, realizado en colaboración coa consultora internacional  Kearney, suxire que o cambio dun modelo de consumo dun só uso a un de «reutilización» pode axudar á sociedade para recuperar terreo na loita contra os residuos plásticos. Na actualidade, o 50% da produción mundial de plástico é dun só uso e apenas o 14% dos envases de plástico mundo se recollen para a súa reciclaxe en todo o mundo. O informe subliña a urxente necesidade de impulsar un cambio  sistémico cara a modelos de reutilización como parte integral da axenda de reducir-reutilizar-reciclar.

reutilización é un modelo de produción e consumo que está a gañar terreo en todo o mundo como alternativa ao uso único. Neste modelo, os artigos de consumo deséñanse para ser utilizados varias veces, xerando un valor engadido en toda a economía.

As conclusións baséanse en propostas de gobernos e ONG de todo o mundo e nunha investigación realizada con altos directivos dos sectores público e privado. Os autores do informe realizaron entrevistas en profundidade, análise de datos e modelización de escenarios para crear o primeiro marco deste tipo que pode aplicarse a todas as categorías de produtos de consumo e a todas as zonas xeográficas. A reutilización permitiría reducir notablemente os residuos plásticos en mares e entulleiras

Zara  Ingilizian, responsable de Industrias de Consumo do Foro Económico Mundial, afirma que «o cambio dos bens de consumo refugables aos reutilizables está aínda nas súas primeiras fases, pero xa hai signos de progreso. Do mesmo xeito que a reciclaxe e a compostaxe considerábanse excéntricos e os coches eléctricos tachábanse de ciencia ficción, no que respecta a a sustentabilidade, as actitudes sobre o que é viable están a cambiar rapidamente. A reutilización pode ser unha das manifestacións máis potentes dese cambio».

Beth  Bovis, xefa de Proxecto, socia e responsable de Impacto Social Global e Sustentabilidade en  Kearney, asegura que «temos que pasar do mero «tratamento» ou «manipulación» dos residuos a simplemente non crealos nunca en primeira instancia. Pero calquera cambio cara a bens de consumo reutilizables dependerá das decisións e accións das tres forzas  motrices da nosa economía: os consumidores, o sector privado e o sector público. Cada un destes grupos ten un papel único que desempeñar para que a reutilización sexa unha realidade. A necesidade dun modelo económico máis centrado na reutilización é urxente e aumenta con cada ano que pasa. Depende de todas as partes interesadas responder á chamada».

Mayuri  Ghosh, responsable da iniciativa «Consumidores máis aló do refugable», da plataforma «O futuro do consumo» do Foro Económico Mundial, explica que «cando falamos dos tres escenarios, convén subliñar que calquera deles representaría un progreso extremadamente valioso respecto ao  statu  quo actual. O reto dos residuos plásticos creceu demasiado como para que podamos saír del simplemente reciclando. A falta dun acordo global sobre un nivel de ambición para os residuos plásticos, canto antes podamos avanzar de forma sistemática e significativa cara á reutilización, mellor».

O estudo fai un chamamento aos sectores público e privado para que colaboren no desenvolvemento de sistemas de reutilización que satisfagan as necesidades da economía e do medio ambiente. Forma parte da iniciativa «Consumidores máis aló do refugable» do Foro Económico Mundial, que se centra en solucións innovadoras de reutilización e estivo traballando para probar e ampliar ditas solucións.


Artigo traducido e adaptado dende Residuosprofesional.com. Consulta aquí o orixinal completo.

Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando