Cal é o impacto climático da nosa comida?

Segundo un recente estudo levado a cabo pola Universidade de Oxford, a produción de alimentos é responsable de máis dunha cuarta parte das emisións de gases de efecto invernadoiro, agravando o quecemento global e o cambio climático. 

612787f518025d6a7b6b4b16b5e15636c8d9e627
Con todo, os investigadores atoparon que o impacto sobre o medio ambiente que ten cada tipo de alimento é diferente. 

Os resultados evidenciaron que a carne e os subprodutos animais son os maiores responsables dunha altísima produción de gases de efecto invernadoiro, durante todo o seu ciclo (crianza, sacrificio, produción de subprodutos, transporte, etc.), aínda que só achegan á nosa dieta unha quinta parte das calorías totais.

De todos os produtos que foron analizados no devandito estudo, concluíuse que a carne de vacún e a de cordeiro son as que resultan máis prexudiciais para o medio ambiente. Estes achados son unha confirmación de que, as recomendacións dos gobernos, a OMS e a UE de reducir o consumo destas carnes non están erradas, nin moito menos. 

Segundo o mencionado estudo que foi publicado na revista Science, consumir moitísimos menos produtos lácteos e carnes pode lograr que cada persoa reduza a súa pegada de carbono de maneira moi significativa. Canta máis xente fágao, menos será tamén a incidencia sobre o cambio climático dos alimentos en xeral.

Baixando a pegada de carbono 

Detrás dos maiores problemas ambientais que experimenta o mundo (cambio climático, quecemento global, modificacións drásticas na biodiversidade, etc.) está o que comemos, debido a que inflúe como producimos os alimentos (gandería e  piscicultura intensiva,  monocultivos, pesca non sostible) e que uso lle damos (procesamento, desperdicio, etc.). Os científicos aconsellan que se realice un cambio de dieta, que implique unha redución importante do consumo de carnes e lácteos, co fin de que a pegada de carbono persoal tamén diminúa, debido a que o seu esforzo aforrará auga, rebaixará os índices de contaminación, preservará bosques e selvas e moito máis. 

Se iso se lograse realizar a escala mundial poderíase, segundo estes científicos, reducir de forma drástica as emisións asociadas aos alimentos e diminuír ata nun 75%, a cantidade de chans dedicados á produción alimenticia, posto que a maioría dos cultivos se empregan para alimentar animais e non persoas.


Ademais, é fundamental cambiar os hábitos de transporte, xa que o tren e a mobilidade eléctrica son os medios menos contaminantes, fronte ao resto das opcións (avións, buses, coches tradicionais, barcos). Reciclar o noso lixo e reutilizar e reparar todo aquilo que sexa posible, tamén son factores crave para diminuír a pegada de carbono persoal. 

Impacto directo da comida 

A carne e os lácteos non son os únicos alimentos que prexudican ao medio ambiente e cuxa mingua no consumo pode facer unha gran diferenza, o café, o aceite de palma, os aguacates e o chocolate prodúcense en áreas que se rouban ás selvas mediante a deforestación, un proceso que tamén dispara os índices de emisión de gases. Cando son producidos de forma industrializada, as hortalizas, froitas, cereais e verduras son responsables de enormes danos ao medio ambiente, xa que o seu cultivo implica o emprego de agroquímicos, maquinaria e outros elementos, que degradan e contaminan os chans, o aire e a auga, ademais de achegar axentes tóxicos aos alimentos.

Para evitalo, é importante elixir con coidado o que comeremos prestando atención á súa orixe (o transporte tamén xera gases de efecto invernadoiro), a forma de produción e a tempada. Comprar alimentos ecolóxicos, recentemente cultivados e locais, é a mellor das eleccións para a nosa saúde e a nosa pegada de carbono.

Artigo de Ecoticias traducido ao galego. Consulta aquí o orixinal.
Foto de Daria Shevtsova en Pexels
Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando